AV – & OMBOKNING  
  • Av/ombokning sker 24 h innan utsatt tid. Maila, ring eller sms:a.
  • Om det är mindre än 24 h kvar till utsatt tid debiteras du fullt pris.*
*Du kan välja att bara betala halva kostnaden för det uteblivna besöket, genom att boka in en ny tid till fullt pris vid avbokningstillfälle (nya behandlingen ska ske inom 2 veckor). Detta gäller bara ett uteblivet besök åt gången. 24 timmars-regeln beror på att man sällan hinner boka in någon annan kund med kort varsel.
  • Lämna meddelande om du ringer under telefontid utan att få något svar, avbokningen räknas från den tid då meddelandet togs emot.
  • Det går bra att avboka via sms även utöver telefontiderna.
  • Du kan avboka via mail – kontrollera så att meddelandet har skickats och inte bara hamnat i din utkorg.
  • Är du 15 minuter sen och inte meddelat detta/ej går att nå räknas det som uteblivet besök.
Behandlingen börjar på utsatt tid – var gärna några minuter tidig, så att Du hinner få hela din behandlingstid.
Tiderna mellan behandlingarna har förlängts så att jag ska kunna möta upp dig i lobbyn mellan 5-10 minuter innan tiden. Sms:a om du är tidig så kommer jag och möter dig så snabbt jag kan… Det finns toalett i lobbyn. Vid reumatiska sjukdomar, eller andra sjukdomar/tillstånd som skulle kunna påverkas dåligt av massagen kan jag behöva neka behandling av muskelspänningar och ge en lätt berörande massage, eller neka behandling helt beroende på ditt tillstånd. Du får gärna kontakta mig innan bokning om du är osäker. Du ska inte masseras om du har feber. Varmt välkommen!

Kontaktformulär

KARTA från T-centralen