- FIND YOUR BALANCE - 

I am currently studying to become a Physiotherapist and therefore work limited hours, but  I can always be reached by mail or instagram. I am still available for consultations regarding customized exercise programs and nutrition advice for my clients.

Jag utbildar mig till Fysioterapeut och jobbar därför begränsat, men kan alltid nås via mail eller instagram. Jag finns fortfarande tillgänglig för uppdrag gällande träningsprogram och kostråd för kunder (privatpersoner).

 

- CURRENTLY UPDATING THE WEBSITE - 

- UPPDATERING PÅGÅR -